注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

雾珠中的羔羊

你 快 乐 所 以 我 快 乐

 
 
 

日志

 
 

中华字经(三)  

2018-01-18 15:11:22|  分类: 知识乐园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

dì sān bù fēn

部分

yù láo jìn zú sī diǎn xíng xiàn cí sòng kū sù míng qū shēn yuān

chǎng shì máo dùn pōu céng bāo jiǎn diàn lǜ chāng zhuó zhāo huà jiè xiàn

fáng ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wū màn

贿

jī fěng fěi bàng hún è chè yàn méng lóng jì liǎng réng liú xì xián

zhēn zhuó chān huǎng bāo bì wǔ mán yǔn duò jí jǐng yāng jí cí juàn

jiǎn jǔ chá fēng dài bǔ kui wán zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn

yāo mó guǐ guài xiōng shà kù yán dǎi tú huài lèi zhēng níng zuǐ liǎn

lè bī háo kuò sōu guā bēi jiàn guǎi jià hái tí kēng mēng yùn cán

dào fěi jié qiè qiāo zhà qī piàn suō shǐ sǒng yǒng héng zhēng bào liǎn

使

shāo shā qiǎng lüè zāi zāng wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán

xiá nì chāng jì róu lìn bìn huán wěi xiè fù guǎ tú lù bì zhǎn

máng shēn yòu yǐn dào zhì hūn àn bì nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn

ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wàng fàn mù juān

tì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fū yǎn jiǎo xìng ráo shù qī gào shè miǎn

liào kào láng dāng chàn huǐ yǐ hàn cōng huāng shī cuò xú duó pǔ tuán

chóu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng jiāo chóu xù lún tuí gǒu chuǎn

shī zǎo qū huí máo cè chòu biàn jiǎ nà gài lǚ xīn gāng xī qiān

便

niè tī zhě wū gè bèi bó fán péng gǒng guī liú běn qíng měng tàn

lǜ qīng hài fú xī tīng quē wán pī shēn xī xī fēn tài tóng quán

qiāng táng zāng fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎng hóu lóng yí yì fù tiǎn

gāng kuà qí zhǐ xī lú kuàng jiǎn fáng biāo rǒng zhuì quán jiá hái qiàn

hān shǎ chī dāi lóng yǎ tān huàn gē da dòu zhěn nóng chuāng tū xuǎn

méi fū sāo yǎng bā hén yù quán yōng jū zhì lì lài jiè bó wàn

zhàng biě bì qué cuì nüè yè àn gē bo yè chí jìng zhī dǒu chàn

wèi yí kuì yáng jīn jī jìng luán xié lèi téng tòng páng guāng jūn zhān

ài zī qīn lüè wēn yì kuò sàn zhǒng liú ái zhèng láo bèi pí juàn

jǐng tì jí bìng zhěn yàng yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn

dōng jiē cǎi gòu bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn

liū zhà xūn kǎo dùn zhǔ lǔ yān hōng bèi lào kàng huì chǎo zhuó shuàn

mēn bào liáo tàng pēng zhēng áo jiān fēng huàn pō lì yùn jiào zuì hān

hūn xīng fèi pú huá nèn dù gān lóng tì gāo zhǒu zhān rùn nuò wán

jīng gāo mó jiǎo xī zhōu chóu fàn mí fèi gēng jiǔ yóu jìn màn mán

è zé cū cāo bǎo tī nì xián yào shi niǔ kòu dōu dài wéi lián

饿

hé tào xiāng guì wǎ guàn yú tán zào gāng yá jù bēi dié kuài wǎn

zhàng màn xuē mào zhěng qí guà shuān hú guō pén tǒng qì mǐn xiá tán

tiáo zhou lā jī kuàng zhé jiǎn fán jiā dāng ǎo páo lǒu jiù dēng sǎn

bō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kē bàn

shān hú bèi ké mǎ nǎo méi tàn pào mò péng zhàng hāo wěi sà miǎn

diàn chóu zū lìn bù wèi cǐ bān gǔn niǎn wō wò zhá zhù miǎo pàn

xiǎng jué bīn bīn zhòu yì juān juàn zhì líng bìng bó ē nuó nī màn

cāng fǔ xiù shí yòu mó mǎo hàn téng là yìn shuā zèng jì yóu jiàn

suǒ xiè zhàng bù huì cì dié hàn qí pái yì pīn yá xiàng chù huàn

簿

qǐ gài zhù tǎo diāo chī jī chán kù cāng xún luó áo yù fǔ kān

ān qí zhòu dùn chà nà jìn yuán kǎn kě qí qū chà jìng wān yán

zūn yú guǐ zhé guàng áo jùn diān pī lì guàn xiāo yū chǔ nì yān

shà zhuàng bēng tā yáo ān tún tián yì kuò qīng fù gū kuǎ suì hán

huái xiè zhì gū pǔ jiàn tīng lán qiú yǒng shè tāo bó ào xùn xián

bó bǎn huō quē wéi jiǎng wāi tān lòu cháo diāo cōng jī shū liè yán

yá hé jié kū zhā zǐ sāo shān yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn

fān yì shòu kè kǎo jiū zuān yán wù cuò dān gē yóu yù qǐ gǎn

yè piān huì gǎo biān jí jiào kān gù mí gěng gài zǎi bǎn dēng kān

稿

zhuān tí shān jié pǔ biàn liú lǎn jiā ǒu hūn pèi hán liàn sī

xù shù mián yán huǎn chí xún mì zuò méi jiè shào qīng huò jiāo xí

chuí huáng náo bó yuè chuī jiào qǔ pào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ

轿

lǎ ba zào shǎng mù cuī chuàn yì dīng zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī

shù niè jì sì kūn zhòng shēng zǐ jiǎn tiē chěng sòng zú lǎo shěn xù

婿

gǎn fù yāo qǐng zhù hè qìng xǐ niǔ niē jú cù xiàn mù dù jí

gē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi píng pī

wú nǐ ǎn tā zán mén miǎn lì mú yàng jùn qiào xián shū líng lì

guān jīn qún shān hùn fǎng róng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī

姿

kòu shǒu jū gōng suí sú qiān xǐ dài bì bǐng guī chéng nuò huò yǔ

shì dú hóng yuàn rán zhú qià yú rèn shēn pēi tāi ǒu tù miǎn xi

tè shū gòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù

  评论这张
 
阅读(63)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018